Život sboru

Děti a mládež se schází každé pondělí v 16:00.

        Mladí hasiči se učí hasičským dovednostem.

 

Dospělí se scházejí každý pátek v 17:00.

        Probíhá údržba techniky a tréningy.

 

Pokud nás nenajdete v hasičském domě, budeme na hřišti.

Jádro sboru se schází i častěji.

 

Brigády se většinou organizují na soboty. Organizujeme také kulturní akce v obci jako je stavění a kácení máje, dětské dny atd.

Náš sbor spolu se sborem SDH Karolinka - Stanovnice organizuje soutěž Vsacká liga TFA vsackaligatfa.webnode.cz.