Nový požární poplachový plán Zlínského kraje

14.02.2012 20:36

Dne 7.2.2012 nabyla účinnosti novelizovaná Nařízení Zlínského kraje, která stanovují také plošné pokrytí jednotkami požární ochrany a požární poplachový plán ve Zlínském kraji.

Více informací zde.