Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Růžďka

V rámci Programu MŮJ KLUB vyhlášený pod č.j. 31868/2017, poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Růžďka neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 ve výši 54 000,- Kč. Dotace byla použita na podporu zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v sportovních družstvech působících v SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Růžďka. Za finanční podporu MŠMT děkujeme. SDH Růžďka.