Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Růžďka

    V rámci dotačního programu VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech, poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo SH ČMS-SDH Růžďka neinvestiční dotaci pro rok 2017 ve výši 37.000,- Kč. Dotace byla použita na podporu zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v mládežnických družstvech působících v SH ČMS-SDH Růžďka. Za finanční podporu MŠMT děkujeme.